xx41岁,患小三阳多年,当时DNA1.3乘以10个3次方肝功能不正常,丙氨酸氨基转移酶190.9门冬氨酸转移酶183.7,r-谷氨酰转肽酶190.7.40天中药粉剂后,化验肝功能正常,丙氨酸氨基转移酶20.5,降至正常。门冬氨酸转移酶34.2降至正常。r-谷氨酰转肽53.6DNA低于检出限(转阴)。       

 

 

 

  

 

 

      

 

        

浙公网安备 33060202000273号